ZONES URBANES:

  • La contaminació a l’aire: Principalment la contaminació prové de transport, per la combustió, el desgast de les rodes i els frens, ja que augmenten el nivell de partícules

​​

  • El soroll a la ciutat: El trànsit, ja que col·lapsa la ciutat, obres, sorolls domèstics que provenen dels habitatges, camions.

​​

  • El sedentarisme: La falta d’activitat física pot ser un dels factors de risc de mortalitat global i també causant de càncer de mama i de còlon.

​​

  • Temperatura: Les temperatures solen ser més altes a les ciutats que a les zones del voltant, això pot augmentar la mortalitat de persones grans i per causes respiratòries i cardiovasculars, els ingressos hospitalaris, els parts prematurs i els accidents laborals i trànsit.

AULES:

El principal problema és el mobiliari. Els metges ens alerten que passar molt temps asseguts pot tenir serioses conseqüències en la salut mental i física.  

  •  Els alumnes estan sis hores (aproximadament) asseguts.