RESULTATS DE L’EXPERIMENTACIÓ.

La nostra hipòtesi de treball assumia que el treball en la posició dret podria implicar petits moviments que d’altra banda no es produirien en la posició d’assegut i que aquests es podrien detectar i enregistrar amb una aplicació del mòbil per comptar les passes. Ens vam adonar que l’aplicació per comptar les passes no ens aportava dades sobre una activitat física superior en posició dret. La diferència d’estar assegut i estar dret, respecte al moviment, és inapreciable per aquesta aplicació. Hauria estat més convenient algun sistema per mesurar el metabolisme i veure les diferències en el consum d’energia.

D’altra banda, sí que hem trobat estudis científics i s’han trobat algunes diferències pel que fa al consum d’energia.

Igualment hem observat que treballar dret és beneficiós per la postura del cos i que és més bo que treballar asseguts. Sobre aquest darrer aspecte també hem trobat evidència que en demostra els beneficis.