SOLUCIÓ 1

Vam fer una taula digitalment en 3D amb el Sketchup, per fer-nos una idea de què volíem que tingués la taula.

Parts del nostre disseny:

1:  Rodes

2: Frens

3: Potes per poder baixar i pujar la taula.

4: Penjador per penjar la motxilla, la jaqueta…

SOLUCIÓ FINAL

La nostra solució és amb les taules que ja tenim, afegir uns tubs en les potes i fer-li forats per ficar-li un clau i quan s’enfonsi la pota es quedi a l’altura del forat així elevant-la uns centímetres

 

Cada forat està adaptat a l’altura mitjana dels nens d’entre 12 a 16 anys (secundària)

EXPERIMENT

El nostre experiment per saber si treballar dempeus és beneficiós és:

– Posar unes caixes sobre la taula, per poder treballar drets.

 

Això ho vam fer durant 5 dies per veure si treballar dempeus millora el raonament, l’activitat física, l’estat d’ànim.